Gry wideo i ich wpływ na rozwój intelektualny dzieci

Gry wideo mają swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Przez lata utarło się, szczególnie wśród rodziców, że tego rodzaju rozrywka prowadzi do tworzenia się patologicznych wręcz zachowań czy nawet wzrostu agresji. Nic więc dziwnego, że na świecie działają liczne stowarzyszenia, których celem jest propagowanie szkodliwości, jakie niosą za sobą gry wideo – w szczególności, w przypadku młodych osób i dzieci. Naukowcy jednak od lat interesują się tym tematem, a wyniki przeprowadzanych badań są zgoła odmienne od powszechnie uznawanych stereotypów.

Dzieci, które częściej grają w gry, mają wyższy poziom inteligencji.

Przeprowadzone przez szwedzkich i holenderskich naukowców badania, w których udział wzięło około 9 tysięcy dzieci z USA w wieku od 9 do 10 lat, pozwoliły dojść do wniosku, że dzieci, które częściej grały w gry wideo, mają wyższy iloraz inteligencji względem swoich rówieśników. Co ciekawe, nie zauważono podobnej korelacji w przypadku oglądania programów telewizyjnych lub przeglądania portali społecznościowych.

Gry wideo wpływają na poziom inteligencji.

Wszyscy uczestnicy badań, zanim jeszcze do nich przystąpili, zostali poddani szczegółowym badaniom psychologicznym celem poznania ich możliwości poznawczych. Po dwóch latach od rozpoczęcia badań powtórzono wspomniane testy, które tym razem dotyczyły czytania ze zrozumieniem czy przetwarzania zewnętrznych bodźców. Wyniki badań wskazały, że dzieci, które grały w gry wideo dłużej niż średnio ich rówieśnicy, zyskały dodatkowe 2 punkty ilorazu inteligencji. Nie zauważono natomiast podobnego wpływu w przypadku oglądania telewizji lub przeglądania portali społecznościowych. Tego rodzaju badania umożliwiły badaczom dojście do wniosku, że inteligencja nie jest cechą stałą, a wpływ na nią mogą mieć czynniki zewnętrzne.