Jak wyglądają studia na kierunku terapia pedagogiczna online?

Coraz większy odsetek polskich dzieci zmaga się z różnego rodzaju problemami psychicznymi. Do najczęściej diagnozowanych zaburzeń zaliczają się zaburzenia nerwicowe, związane między innymi ze stresem, zaburzenia zachowania i emocji, a także zaburzenia odżywiania. W każdym z tych przypadków ważne jest jak najszybsze dostrzeżenie pierwszych symptomów i możliwie błyskawiczna reakcja. Wymaga to jednak wiedzy i świadomości, w czym pomocna okazuje się diagnoza i terapia pedagogiczna. Nic więc dziwnego, że studia podyplomowe z tej dziedziny mają ogromny potencjał. Sprawdzamy, na czym dokładnie polegają i jakie kompetencje dają.

1. Terapia pedagogiczna – co to za studia?

2. Jak wyglądają studia podyplomowe z terapii pedagogicznej online?

3. Cele i umiejętności płynące ze studiów podyplomowych

4. Dla kogo są studia podyplomowe z terapii pedagogicznej?

Terapia pedagogiczna jest chętnie wybierana jako studia podyplomowe dla nauczycieli online, jednak szkoła to nie jedyne miejsce, w którym wykorzystasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W poniższym tekście znajdziesz również informacje na ten temat.

Terapia pedagogiczna – co to za studia?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie jest dziedzina określana mianem terapii pedagogicznej, ponieważ tylko wtedy będzie możliwe precyzyjne wyjaśnienie, jakie obszary uwzględnia program studiów. Mówiąc najprościej, sednem terapii pedagogicznej dzieci jest skupienie się na ich potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, rozwijanie indywidualnych zdolności i eliminowanie trudności.

Terapeuta jest wyposażony we wszelkie kompetencje i umiejętności podejmowania odpowiednich działań w kierunku identyfikacji problemu oraz wybrania strategii umożliwiającej osiągnięcie sukcesów szkolnych i życiowych. Właśnie to jest powodem popularności, jaką cieszą się studia podyplomowe dla nauczycieli online. Kompetencje, o których mówimy, można zdobyć w ramach szkolnictwa wyższego i właśnie wspomnianego wyżej podyplomowego na kierunku terapia pedagogiczna. Online również jest to możliwe. Program studiów jest tak skonstruowany, by zawrzeć maksimum informacji z zakresu diagnozy i metod terapeutycznych.

Jak wyglądają studia podyplomowe z terapii pedagogicznej online?

Jeśli twoim wyborem będzie terapia pedagogiczna online, zyskasz wygodę i elastyczność nauki. Z łatwością dostosujesz plan nauki do swojego tempa i życiowych obowiązków, na przykład wykonywania zawodu nauczyciela. Program nauczania obejmuje szeroki zakres wiedzy. Znajdziesz w nim zagadnienia dotyczące między innymi:

  • wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • psychologii rozwojowej,
  • psychologii klinicznej,
  • psychologii wychowawczej,
  • pracy socjalnej,
  • podstaw prawnych udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach zajęć przedstawione zostaną metody pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi, także ze specyficznymi trudnościami, zasady i metody planowania oraz wdrażania indywidualnych programów terapeutycznych, a także – rzecz jasna – prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci.

Cele i umiejętności płynące ze studiów podyplomowych

Osoby decydujące się na studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna przeważnie są zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o te niezbędne do prowadzenia pracy terapeutycznej. Nie zawsze jest to jednak motywowane wymogami formalnymi. Czasami chcą one po prostu jeszcze lepiej i jeszcze efektywniej pracować z dziećmi w realizowanych już zadaniach.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych umożliwia prowadzenie efektywnych, samodzielnych działań w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Osoby z takim przygotowaniem mogą pracować później w szkole, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodkach terapeutycznych oraz innych placówkach edukacyjnych i wychowawczych wskazanych wyżej. To szansa na poszerzenie kwalifikacji, awans zawodowy lub po prostu samodoskonalenie się.

Warto zwrócić uwagę, że program studiów uwzględnia bardzo szeroki zakres, co stanowi znakomitą okazję do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin, takich jak pedagogika specjalna, psychologia rozwojowa czy psychologia kliniczna. Tym samym pedagodzy czy nauczyciele rozwijają się różnokierunkowo, aby później działać jeszcze sprawniej i efektywniej jako wsparcie dzieci i młodzieży znajdujących się pod ich opieką. Takie studia mogą zatem stać się cennym doświadczeniem dla wszystkich pracujących z dziećmi, którzy chcą lepiej zrozumieć i efektywnie reagować na potrzeby swoich podopiecznych.

Dla kogo są studia podyplomowe z terapii pedagogicznej?

Podobnie jak inne studia podyplomowe, także i te z zakresu terapii pedagogicznej są przeznaczone dla wszystkich absolwentów studiów wyższych. W szczególności rekomenduje się je pedagogom szkolnym, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom ośrodków edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Skorzystają na nich także osoby prowadzące zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach terapeutycznych oraz placówkach pieczy zastępczej.