Studia podyplomowe autyzm online- czy warto?

Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi autystycznymi i ich środowiskiem wychowawczym jest kwestią nieodzowną. Do realizowania wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami konieczna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. Czy warto skorzystać z oferty studiów podyplomowych? Jak pracować z dzieckiem z szeroko rozumianym spektrum autyzmu? Czy warto zdecydować się na studia podyplomowe?

Czym jest spektrum autyzmu?

Spektrum autyzmu to różnorodne objawy, cechy oraz zaburzenia neurologiczne, które można zdiagnozować u osób autystycznych. Trudno jednoznacznie określić, czym dokładnie jest spektrum, gdyż u każdego autystyka objawy autyzmu wyglądają inaczej. Najbardziej typowe są trudności w werbalnej i niewerbalnej komunikacji, a także trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Poza tym, autystycy mają kłopot z rozumieniem emocji innych ludzi. Autystycy nierzadko cierpią z powodu nadwrażliwości na bodźce sensoryczne, a także potrzebują stałości i rutyny, odczuwają niechęć wobec wszelkich zmian. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym wypadku jest kluczowe i pomaga na osiągnięcie założonych celów. Możliwości edukacyjne osób ze spektrum autyzmu są zróżnicowane, dlatego treści kształcenia także muszą być odpowiednio dostosowane. Bardzo skuteczne są także zajęcia rewalidacyjne, czyli wyrównujące dla dzieci z zespołem aspergera i nie tylko.

Jakie studia są potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymagają specjalnej troski i opieki. Do wykonywania zawodu nauczyciela w takiej grupie konieczne jest odpowiednie wykształcenie. Podstawą jest oczywiście pedagogika specjalna. Program studiów na tym kierunku przygotowuje do pracy z nawet najbardziej wymagającymi dziećmi. Nauczyciele, którzy posiadają świadectwo ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, mogą skorzystać z oferty studiów podyplomowych. Jedną z możliwości są studia podyplomowe oligofrenopedagogika, przygotowujące do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami ze  spektrum autyzmu. Studia podyplomowe na tym kierunku pozwolą na poszerzenie kompetencji, lepsze zrozumienie spektrum autyzmu i znaczenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z takimi zaburzeniami.

Co obejmuje program studiów?

Program studiów podyplomowych obejmuje różnego rodzaju tematy pokrewne, takie, jak edukacja i terapia osób z zaburzeniami, elementy psychologii klinicznej czy sposoby wspomagania realizowania rozwoju dzieci z zaburzeniami autystycznymi na każdym etapie edukacyjnym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych poświadcza, że nauczyciel nabył odpowiednie umiejętności i może podjąć się pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Innym sposobem na zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi są studia na kierunku terapia zajęciowa. Program takich studiów obejmuje interwencje terapeutyczne, a także naukę współpracy z autystykami. Warto wiedzieć, że najważniejsza jest praktyka i odpowiednie podejście, które potrafi zdziałać prawdziwe cuda! Studia podyplomowe potrafią to osiągnąć, a ciągły rozwój kompetencji nauczycieli pozwala na zyskiwanie coraz to nowej wiedzy i umiejętności.

Jak pracować z dzieckiem autystycznym?

Praca z dzieckiem autystycznym wymaga przede wszystkim zrozumienia tego, czym ten autyzm jest, trudności, jakie są z nim związane. Kolejnym krokiem skutecznej pracy z autystykiem jest wypracowanie rytuałów i harmonogramów. Autystycy nie lubią zmian, zdecydowanie lepiej reagują na rutynę i powtarzalność. Bardzo ważne są odpowiednie formy komunikacji. Podstawą jest prosty język, konkretne komunikaty i czas na ich zrozumienie. Warto wiedzieć, że praca z osobą ze spektrum autyzmu to nie tylko praca z dzieckiem, ale także praca z jego rodziną. Tak naprawdę, każde dziecko z zaburzeniami autystycznymi jest inne, ma inne ograniczenia, ale także inne możliwości. Najważniejsze jest dopasowanie podejścia do dziecka do jego indywidualnych warunków. Dobry nauczyciel z bogatym doświadczeniem powinien przede wszystkim być w pełni otwartym na eksperymentowanie i testowanie, co w danym przypadku zadziała najlepiej. Kluczowa jest oczywiście, cierpliwość i ciągły rozwój własnych kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe autyzm online – czy warto?

Studia podyplomowe dla nauczycieli online to alternatywa dla zwykłych studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym. Wyróżnia je przede wszystkim wygoda studentów- zajęcia odbywają się online, nie ma konieczności stawiania się w placówkach oświatowych. Poza tym, studia podyplomowe umożliwiają jednoczesną pracę w zdobytym zawodzie. Bez względu na to, czy mamy na myśli autyzm czy zespół Aspergera, Studia podyplomowe autyzm online są doskonałym wyborem dla każdego nauczyciela, który chce się rozwijać i poszerzać swoje kompetencje. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych do przyjęcia na studia warto skontaktować się z uczelnią. Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród absolwentów studiów wyższych podyplomowych możemy spotkać wielu profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się