Zadania chemiczne – jak skutecznie je rozwiązywać?

Zadania chemiczne, niezależnie od tego czy dotyczą one chemii organicznej, nieorganicznej, termodynamiki, równań chemicznych czy jeszcze innych zagadnień, w większości przypadków wymagają od ucznia znajomości pewnych zasad, zjawisk, a także umiejętności matematycznych. Niestety  uczniowie często mają problemy z przedmiotami ścisłymi, takimi jak chemia, matematyka czy fizyka, ponieważ przyjmują za pewnik, że są one zbyt trudne, by mogli je zrozumieć. To duży błąd, ponieważ każdy może znaleźć poprawne rozwiązanie zadań chemicznych. Jak skutecznie je rozwiązywać? Podpowiadamy.

Rozwiązania zadań z chemii – dlaczego tak ważne jest rysowanie schematów i równań reakcji chemicznych?

Rozwiązania zadań z chemii, w większości przypadków są łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Należy tylko postępować zgodnie z pewnym schematem i na spokojnie przeanalizować treść pytania, ponieważ zawarte są w nim wskazówki dotyczące tego, co mamy obliczyć, a także na podstawie jakich danych.

Zadania chemiczne znacznie łatwiej się wykonuje, kiedy stworzymy schemat lub zapiszemy równanie reakcji, a także wypiszemy sobie najistotniejsze dane oraz warunki przemiany chemicznej. W wielu przypadkach obejmujących zarówno zadania z równań chemicznych, jak i zadania z termodynamiki, a także chemii organicznej i nieorganicznej, dzięki zapisaniu równania reakcji i jej uzgodnieniu, otrzymujemy dodatkowe dane, dzięki którym poznajemy molowy stosunek reagentów, niezbędny do tego, by udzielić poprawnych odpowiedzi do zadań z chemii.

Zadania chemiczne – czy warto zwracać uwagę na jednostki?

W wielu przypadkach poprawne rozwiązanie zadań chemicznych ogranicza się wyłącznie do napisania reakcji i jej uzgodnienia, a także przekształcenia wzoru i dostosowania odpowiednich jednostek. Z tego powodu, rozwiązując zadania z chemii organicznej czy nieorganicznej, a także innych jej dziedzin, powinniśmy zawsze zapisywać jednostki i nie zapominać o nich na przykład podczas przekształcenia wzorów. Warto dążyć również do ich ujednolicenia, a więc na przykład mole zamienić na minimole, Pa na hPa, cm3 na m3 itp. Warto zwracać uwagę również na to, czy substancje reagują ze sobą w sposób stechiometryczny, czy któraś z nich jest w nadmiarze lub niedomiarze.

Gdzie szukać odpowiedzi do zadań z chemii?

Żeby rozwiązać zadania chemiczne, musimy mieć pewną wiedzę i umiejętności. Dlatego jeżeli kompletnie nie wiemy, jak zabrać się za na przykład za zadanie domowe z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń, możemy skorzystać z gotowych odpowiedzi do zadań z chemii. Zadania chemiczne i ich rozwiązania dostępne są na przykład w aplikacji, a także na stronie Skul.pl. Zawierają one nie tylko samą odpowiedź, ale również pełne wyjaśnienie opracowane przez nauczyciela.

Korzystając z tej strony, będziemy poprowadzeni krok po kroku przez poszczególne etapy rozwiązania danego zadania. Na każdym z nich będziemy mogli liczyć na wytłumaczenie, skąd wynika dany fragment obliczeń i jakie wzory czy techniki należy zastosować, aby rozwiązać takie zadanie. Dzięki temu, kiedy na przykład na sprawdzianie otrzymamy podobne pytanie, będziemy mogli postąpić według podobnego schematu, by uzyskać prawidłową odpowiedź.