Asertywność w pracy? Czy to w ogóle możliwe?

Najczęściej z asertywnością kojarzona jest umiejętność mówienia „nie”. Jednak należy pamiętać, że postawa asertywna to pojęcie obejmujące zdecydowanie więcej zachowań. Czym jest asertywność w pracy?

Czym jest asertywność?

Bycie asertywnym w pracy ma duże znaczenie, ponieważ dzięki takiej postawie zwiększa się pewność siebie – co jest ważne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Asertywnością można się wykazać, kiedy mówi się zarówno „nie”, jak i „tak”. W tej postawie chodzi o życie w zgodzie ze sobą oraz świadomości, że każda osoba może mieć inne potrzeby. Asertywność w pracy polega na wytyczeniu swoich granic i nieprzekraczaniu granic innych współpracowników.

Niektóre osoby boją się przejawiać zachowania asertywne lub nie wiedzą, jak zrobić to w miejscu pracy. Strach może wynikać z obawy, że odmowa będzie miała negatywne konsekwencje, np. zostaniemy uznani za osoby zbyt pewne siebie, niechętne do podejmowania nowych obowiązków, pojawia się również lęk przed byciem nielubianym, a nawet obawa o utratę posady. Jednak warto pamiętać, że asertywność może w znacznym stopniu wpływać na naszą wydajność oraz motywację do pracy. Dzieje się tak, gdy dokładnie określa się swoje potrzeby i wyraża swoje zdanie, zwiększają się wtedy pewność siebie i wiara we własne możliwości.

Z czym wiąże się asertywność?

Zachowanie asertywne to nie tylko umiejętność odmawiania, lecz także odpowiednie wyrażanie prośby oraz zadawanie pytań. To postawa, którą powinien się cechować również pracodawca – należy mieć świadomość, że każdy ma prawo do własnego zdania i stawiania granic. Dlatego przy wydawaniu służbowych poleceń należy pamiętać o ich odpowiednim argumentowaniu. Stosowanie jakiejkolwiek formy szantażu nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Poza tym z postawą asertywną wiąże się również umiejętne zwracanie uwagi, a także przyjmowanie krytyki i komplementów.

Skutki zachowania asertywnego w pracy

Zachowanie asertywne pracownika przyczynia się do zwiększenia jego wiary w siebie, a także własnego szacunku i poważania wśród innych osób. Poza tym wpływa również na lepsze samopoczucie. Dzięki asertywności dana osoba robi to, co jest zgodne z jej przekonaniami, dzięki czemu wzrasta jej wydajność i zadowolenie z pracy.

Czy można nauczyć się bycia asertywnym?

Można nauczyć się asertywności, gdyż jest to nabyta umiejętność. Predyspozycje do bycia asertywnym przeważnie zależą od posiadanych cech charakteru. Osoby asertywne charakteryzują się większą pewnością siebie i zdecydowanie częściej czują zadowolenie z podejmowanych przez siebie decyzji, o wiele lepiej radzą sobie również ze stresem, z budowaniem oraz utrwalaniem relacji międzyludzkich i mają lepsze zdrowie psychiczne. Nie oznacza to jednak, że osoby nieśmiałe nie są w stanie wykazywać się asertywną postawą.

Aby trenować asertywność w miejscu pracy, warto zacząć od małych kroków. Zanim podejmiemy się nowego zadania, należy zastanowić się, czy nie przekracza ono znacząco naszych obowiązków i czy jesteśmy w stanie wykonać je bez odczuwania nadmiernego stresu.