Kruki mądrzejsze nawet od małp

To, że małpy wykazują się wysoką jak na zwierzęta inteligencją, jest znane światu naukowemu od lat – człowiek rozumny, a małpy człowiekowate mają ze sobą wiele wspólnego, przede wszystkim – pochodzenie. Małpy w rozmaitych eksperymentach i badaniach pokazywały, jak dużymi zdolnościami intelektualnymi mogą się pochwalić. Według ostatnich badań kruki cechują się podobną inteligencją, co małpy – a nawet i pod tym względem je przewyższają!

Kruki.

Kruki to pokaźnej wielkości ptaki wróblowate, cechujące się czarnym upierzeniem, masywnym dziobem i niezwykłą inteligencją. Ptak ten od lat pojawiał się w rozmaitych legendach i wierzeniach. W mitologii słowiańskiej kruka uznawano za swoistego mediatora pomiędzy światem żyjących i zmarłych, wierzono nawet, iż ptak ten odpowiada za przeprowadzania dusz zmarłych osób na inny świat.

Kruki a małpy.

Grupa niemieckich naukowców przeprowadziła badania, podczas których to poddawane były licznym testom, które oryginalnie wykorzystywane są przy określaniu inteligencji małp. Testy te zostały specjalnie zmodyfikowane w taki sposób, by mogły być używane właśnie przez kruki. Wyniki badan wykazały, że już czteromiesięczne osobniki kruków cechują się inteligencją dorosłego przedstawiciela gatunku małp człekokształtnych. Pozostałe wyniki po zestawieniu ich z wynikami uzyskanymi przez małpy okazały się podobne, a niektórych aspektach, nawet je przewyższały.