Wymarłe lub zanikłe gatunki zwierząt w Polsce

Nasze tereny obfitują nie tylko w bogatą i zróżnicowaną roślinność, lecz także w ilość gatunków zwierząt, jakich możemy uświadczyć. Polska, jak i reszta krajów zachodnich podejmują liczne działania, mające na celu ratowanie gatunków zagrożonych wyginięciem. Niektóre zwierzęta na przestrzeni dziejów utraciliśmy jednak bezpowrotnie, a inne zwyczajnie zanikły. Terminu zanikły używa się w kontekście takich gatunków, których występowania nie potwierdzono przez przynajmniej pół wieku.

Tarpan.

Tarpan był gatunkiem dziko żyjącego konia, który występował wszędzie od terenów Europy Zachodniej po ówczesną Azję. Koń ten zamieszkiwał w głównej mierze tereny leśne. Tarpany na terenach polski występowały do około roku 1780, głównie w Puszczy Białowieskiej. Ostatnie tarpany, które żyły na ukraińskich stepach, wymarły najprawdopodobniej w okolicach lat 80 XIX wieku. Przyjmuje się, iż w wyniku krzyżowania tarpanów z innymi końmi, wykształciła się rasa konika polskiego, który to z kolei przetrwał po dziś dzień.

Sęp płowy.

Lęg tych dużych ptaków padlinożernych z rodziny jastrzębiowatych zaobserwowano w naszym kraju po raz ostatni w roku 1913. Sporadycznie odnotowuje się przeloty pojedynczych przedstawicieli gatunku, lub niewielkich grup nad naszym krajem, ptaki te jednak nie zakładają już u nas lęgów. Sępy płowe występują głównie na terenach górzystych w Afganistanie, Pakistanie czy półwyspie Iberyjskim lub Bałkańskim.

Pustułeczka.

Pustułeczka to gatunek niewielkiego ptaka wędrownego, który w głównej mierze zamieszkuje dzisiejsze tereny południowej Europy. Najczęściej natrafić można na nie w takich krajach, jak Hiszpania, Włochy czy Grecja. Pustułeczka swoje lęgi na terenie polski zakładała sporadycznie, a ostatni potwierdzony lęg miał miejsce w 1962 roku. Obecnie jest to ptak rzadko przelatujący nad naszym krajem, ostatni raz zaobserwowano obecność pustułeczki w 2007 roku w Olsztynie.